TeamMade Solutions

Մեր ծառայությունները

Ընկերությունը զբաղվում է արտադրական, բնակելի, հասարակական տարածքների` ռեստորանների, սրճարանների, բժշկական կենտրոնների հովացման, օդափոխման hամակարգերի ներկրմամբ, վաճառքով և մոնտաժային աշխատանքներով:

Օդափոխություն և օդորակում

Օդի փոխանակումը ցուցիչ է, որը որոշում է օդափոխության համակարգի աշխատանքը փակ տարածքներում: Այլ կերպ ասած, օդը փոխանակվում է սենյակի ներսից դեպի արտաքին, որպեսզի հեռացվեն գոլորշին, ածխաթթու գազը, խոնավությունը և սենյակի հարդարման տարրերից վնասակար նյութերի արտանետման արտադրանքները:

Փակ տարածքներում օդի բոլոր կամ առանձին պարամետրերի (ջերմաստիճան, հարաբերական խոնավություն, մաքրություն, օդի արագություն) պահպանումը՝ մարդկանց բարեկեցության համար առավել բարենպաստ կլիմայական պայմաններ ապահովելու, տեխնոլոգիական գործընթացի անցկացման և թանկարժեք իրերի անվտանգության ապահովման համար է։

Ջեռուցում և ջրամատակարարում

տարածքների արհեստական ​​ջեռուցում՝ դրանցում ջերմության կորուստը փոխհատուցելու և տվյալ մակարդակում ջերմաստիճանը պահպանելու համար, որը համապատասխանում է ջերմային հարմարավետության պայմաններին և/կամ տեխնոլոգիական գործընթացի պահանջներին : Ջեռուցման համակարգից շենքին մատուցվող ջերմությանքանակը կարգավորվում է ջեռուցման համակարգերի ավտոմատացմամբ և ջեռուցիչ սարքերի վրա տեղադրված կարգավորիչ ծորակներով։ Առավել մեծ տարածում է ստացել (բնակելի, հասարակական և արդիական որոշ շենքերում) ջրային ջեռուցումը։ Ջրամատակարարումը զանազան սպառողներին տնտեսական-կենցաղայինև արտադրական-տեխնոլոգիական նպատակների համար տաք ջրի մատակարարման միջոցառումների, սարքավորումների և հարմարանքների համակարգ է։ Տաք ջրամատակարարման համակարգերը բաղկացած են ջերմության աղբյուրներից, ջուրը նախապատրաստող ապարատուրայից, ջրտաքացուցիչներից, ջուրը տեղափոխող խողովակաշարերից և ջրի ջերմաստիճանը կարգավորող և վերահսկող հարմարանքներից։ Տարբերում են տաք ջրամատակարարման կենտրոնացված և տեղային (ապակենտրոնացված) համակարգեր։ Ջերմությունը սպառողներին է փոխանցվում ջերմային ցանցի խողովակաշարերով։ Տաք ջրի նախապատրաստումը կատարվում է թե ջերմության աղբյուրներում, թե կենտրոնական ջերմային կետերում կամ էլ հենց շենքերում։

Տեսահսկում և հակահրդեհային անվտանգություն

Տեսահսկումը տեսողական հսկողության կամ պատկերների ավտոմատ վերլուծության համար նախատեսված օպտիկա-էլեկտրոնային սարքերի կիրառմամբ իրականացվող գործընթաց է: Անգլալեզու միջավայրում օգտագործվում է անգլերեն տերմինը՝ Closed Circuit Television, CCTV-փակ հանգույց հեռուստատեսային համակարգ

Հակարդեհային անվտանգության համակարգը` ցանկացած վայրում, որտեղ կան մարդիկ և նյութական արժեքներ, օրինակ `գրասենյակ, բնակատեղի, արտադրական կամ պահեստային սենյակ, առևտրի կամ ժամանցի կենտրոն, սրճարան, բար, ռեստորան և այլն, հրդեհային անվտանգության հիմնական բաղադրիչն է: Հրդեհային ահազանգը նախատեսված է վաղ փուլում հրդեհների նշանների հայտնաբերման համար: Այդ հատկանիշներից են  ծխի տեսքը, բաց կրակի կամ ածխածնի երկօքսիդը: Ծխի, ջերմության, բոցի, ածխածնի երկօքսիդի ցուցիչները օգտագործվում են հրդեհի նշանները հայտնաբերելու համար:

Էլեկտրոմոնտաժ

Նման աշխատանքները ներառում են արտաքին և ներքին ցանցերի տեղադրում, մեկնարկային և պաշտպանիչ սարքավորումների տեղադրում, էլեկտրական վահանակների, տուփերի և էլեկտրական լուսավորության տեղադրում:

Ինժեներական ենթակառուցվածքների ավտոմատացում

Ավտոմատացման ճարտարագիտությունը ֆիզիկական գործունեության և արդյունաբերության համար ավտոմատացված լուծումներ տրամադրելն է, ինչպես նաև ավտոմատացման համակարգերի մշակումը ստանդարտ ինժեներական ոլորտների ինտեգրումն է:

Ինժեներական համակարգերի ավտոմատացումը դա տեխնոլոգիա է ՝ բարելավելու, ռացիոնալացնելու և ավտոմատացնելու արտադրությունը, և այլ գործընթացներ ՝ մարդու միջամտության անհրաժեշտությունը նվազեցնելու և արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու համար: