TeamMade Solutions

Խխունջային օդամուղ

Availability: Առկա է
 • N-2,0 ВР 280-46 1450 պտ․/ր; 1080-1220 Պա;  1100-2500 մ3/ժ
 • N-2,5 ВР 280-46 1450-2900 պտ․/ր;  410-2000 Պա;  890-5100 մ3/ժ
 • N-3,15 ВР 280-46 960-1450 պտ․/ր;  320-890 Պա;  1180-5400 մ3/ժ
 • N-4 ВР 280-46 960-1450 պտ․/ր;  540-1550 Պա;  2550-11400 մ3/ժ
 • N-5 ВР 280-46 960-1450 պտ․/ր;  860-2500 Պա;  5000-24500մ3/ժ
 • N-6,3 ВР 280-46 620-1100  պտ․/ր;  580-2400 Պա;  6400-36400մ3/ժ

Ապրանքների արժեքը իմանալու համար կապվեք մեզ հետ

  This product is currently out of stock and unavailable.

  SKU: N/A

  Additional information

  Խխունջային

  N-2,0 ВР 280-46, N-2,5 ВР 280-46, N-3,15 ВР 280-46, N-4 ВР 280-46, N-5 ВР 280-46, N-6,3 ВР 280-46